Slik skapte dei

Verdiar av stein

Gode stunder i

Storslått atmosfære

Strålande, intime

Kulturopp­levingar

Velkomen til Hedleberget på Voss – ein historisk og heilt unik plass 

På desse sidene finn du det du treng å vita om Hedleberget, anten du er interessert i historia bak ein omfattande industri, er kulturelt interessert, eller vil vera med på aktivitetar i dette fine området.

Historia
lag for lag..

Aktivitetar i Hedleberget

Hedleberget på Kyte er eit skiferbrot med dagleg drift, museum og omvising, utescene og kultursti! Bli med og sjå korleis det harde arbeidet med skifer føregjekk.
Les meir her.

Interessegruppa

I 2005 starta arbeidet med å sjå på moglegheiter for utvikling av Hedleberget som attraksjon. Interessegruppa vil bevara historia og bygningane på Hedleberget med mål om å kunne visa dette fram. Les meir her.

Konsertar i Hedleberget

Kom og opplev ei musikalsk stund i heilt unike omgjevnader - med utsikt og akustikk som du ikkje finn nokon annan plass! Både komande og gjennomførte arrangement kan du lesa meir om her.

Følg oss

Sjå biletglimt og les om kva som skjer i Hedleberget på Facebook

Det skjer i Hedleberget:

Konsert med Vamp

Konsert med Vamp

fredag, 16 august 2024 19.00 -20.30